عنوان کتاب: آوایی از ژرفا
نويسنده: میر جلال الدین کزازی
نوبت چاپ: نخست
قطع: رقعی/ نوع جلد: جلد نرم(شومیز) 
تعداد صفحات: 297
توضيحات بيشتر: 

عنوان کتاب: افسانه های دگردیسی
نويسنده: اوید
مترجم: میر جلال الدین کزازی
نوبت چاپ:دوم
قطع: وزیری/ نوع جلد: جلد سخت(گالینگور)  
تعداد صفحات: 624
توضيحات بيشتر: 

عنوان کتاب: پدر ایران
نويسنده: میر جلال الدین کزازی
نوبت چاپ: ششم
قطع: رقعی/ نوع جلد: جلد سخت(گالینگور)  
تعداد صفحات: 208
توضيحات بيشتر: 

عنوان کتاب: دفتر دانایی و داد
نويسنده: میر جلال الدین کزازی
نوبت چاپ: پنجم
قطع: وزیری/ نوع جلد: جلد سخت(گالینگور)   
تعداد صفحات: 792
توضيحات بيشتر: 

عنوان کتاب: دمی بی خویشتن با خویشتن
نويسنده: میر جلال الدین کزازی
نوبت چاپ: دوم
قطع: رقعی/ نوع جلد: جلد نرم(شومیز)  
تعداد صفحات: 177
توضيحات بيشتر: 

عنوان کتاب: کتاب زندگی در بهروزی و کوتاهی زندگی
نويسنده: لوکیوس آنایوس سنکا
مترجم: میر جلال الدین کزازی
نوبت چاپ: نخست
قطع: وزیری/ نوع جلد: جلد سخت(گالینگور) 
تعداد صفحات: 118
توضيحات بيشتر: 

عنوان کتاب: شهسوار ارابه
نويسنده: کرتین دوتروی
مترجم: میر جلال الدین کزازی
نوبت چاپ: نخست
قطع: وزیری/ نوع جلد: جلد سخت(گالینگور)  
تعداد صفحات: 181
توضيحات بيشتر: 

عنوان کتاب: فرزانه فرزند فردوسی
ارج‌نامۀ دکتر میرجلال‌الدین کزازی
به کوشش: ناصر گلستان‌فر و دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه
نوبت چاپ: نخست
قطع: وزیری/ نوع جلد: جلد سخت(گالینگور)  
تعداد صفحات: 836
متن پشت جلد: من کرمانشاهی هستم. همۀ کسانی که من را می شناسند این را می‌دانند. در دی ماه سال ۱۳۲۷ خورشیدی در شهر کرمانشاه، در خانواده‌ای که بنیادگزار فرهنگ و آموزش نو در این شهر شمرده می‌شود، به جهان آمدم. یکی از نام‌آوران دودمان ما روانشاد سیدحسین کزازی است که او را به گناه این که نخستین آموزشگاه دخترانه را در کرمانشاه به وجود آورده بود شبی به ناگاه در پس کوچه‌ای با تپانچه تیری زدند و کشتند – از متن کتاب

عنوان کتاب: فرزند ایران
نويسنده: میر جلال الدین کزازی
نوبت چاپ: دوم
قطع: رقعی/ نوع جلد: جلد سخت(گالینگور)  
تعداد صفحات: 624
توضيحات بيشتر: 

عنوان کتاب: فرهنگ پارسی
برپایۀ واژگان نژاده و ناب، برساخته و درپیش‌نهاده و بکارگرفتۀ دکتر میرجلال الدین کزازی
گردآوری و پژوهش: سیمین حلالی، با همکاری هومن اشتری
نوبت چاپ: دوم
قطع: رقعی/ نوع جلد: جلد سخت(گالینگور)  
تعداد صفحات: 887
توضيحات بيشتر:

عنوان کتاب: کمدی الهی
نويسنده:دانته آلیگری
مترجم: میر جلال الدین کزازی
نوبت چاپ: پنجم
قطع: وزیری/ نوع جلد: جلد سخت(گالینگور)   
تعداد صفحات: 1414
توضيحات بيشتر: 

عنوان کتاب: وخشور ایران
نويسنده: میر جلال الدین کزازی
نوبت چاپ: چهارم
قطع: رقعی/ نوع جلد: جلد سخت(گالینگور) 
تعداد صفحات: 170
توضيحات بيشتر: 

keyboard_arrow_up