عنوان کتاب: آب انبار
نويسنده: هوشنگ مرادی کرمانی
نوبت چاپ: یازدهم
قطع: رقعی/ نوع جلد: جلد نرم(شومیز)  
تعداد صفحات: 153
توضيحات بيشتر: 

عنوان کتاب: بقچه (قصه های بلند)
نويسنده: هوشنگ مرادی کرمانی
نوبت چاپ: دوم
قطع: رقعی/ نوع جلد: جلد نرم(شومیز)  
تعداد صفحات: 853
توضيحات بيشتر: 

عنوان کتاب: بقچه (قصه های کوتاه)
نويسنده: هوشنگ مرادی کرمانی
نوبت چاپ:
قطع: رقعی/ نوع جلد: جلد سخت(گالینگور)  
تعداد صفحات: 902
توضيحات بيشتر: 

عنوان کتاب: قاشق چایخوری
نويسنده: هوشنگ مرادی کرمانی
نوبت چاپ: هفتم
قطع: رقعی/ نوع جلد: جلد نرم(شومیز) 
تعداد صفحات: 215
توضيحات بيشتر: 

عنوان کتاب: ته خیار
نويسنده: هوشنگ مرادی کرمانی
نوبت چاپ: هجدهم
قطع: رقعی/ نوع جلد: جلد نرم(شومیز)  
تعداد صفحات: 221
توضيحات بيشتر: 

عنوان کتاب: پلوخورش
نويسنده: هوشنگ مرادی کرمانی
نوبت چاپ: شانزدهم
قطع: رقعی/ نوع جلد: جلد نرم(شومیز)  
تعداد صفحات: 160
توضيحات بيشتر: 

عنوان کتاب: قصّه های صبحی
نويسنده: فضل الله مهتدی
به کوشش: لیما صالح رامسری
نوبت چاپ: نهم
قطع: رقعی/ نوع جلد: جلد سخت(گالینگور) 
تعداد صفحات: 1126 در دو جلد
توضيحات بيشتر: 

عنوان کتاب: قصه های صمد
نويسنده: صمد بهرنگی
نوبت چاپ: چهارم
قطع: رقعی/ نوع جلد: جلد سخت(گالینگور) 
تعداد صفحات: 346
توضيحات بيشتر: 

عنوان کتاب: مربای شیرین
نويسنده: هوشنگ مرادی کرمانی
نوبت چاپ: هجدهم
قطع: رقعی/ نوع جلد: جلد نرم(شومیز)  
تعداد صفحات: 92
توضيحات بيشتر: 

عنوان کتاب: مشت بر پوست
نويسنده: هوشنگ مرادی کرمانی
نوبت چاپ: شانزدهم
قطع: رقعی/ نوع جلد: جلد نرم(شومیز)  
تعداد صفحات: 102
توضيحات بيشتر: 

عنوان کتاب: نازبالش
نويسنده: هوشنگ مرادی کرمانی
نوبت چاپ: دوازدهم
قطع: رقعی/ نوع جلد: جلد نرم(شومیز)  
تعداد صفحات: 160
توضيحات بيشتر: 

عنوان کتاب: نخل
نويسنده: هوشنگ مرادی کرمانی
نوبت چاپ: هفدهم
قطع: رقعی/ نوع جلد: جلد نرم(شومیز)  
تعداد صفحات: 132
توضيحات بيشتر: 

keyboard_arrow_up